Eskoriatzako herritarrak

Eskoriatzan gaur egun 4.080 biztanle inguru bizi dira, eta beste hiri zein herri askotan gertatzen den bezala, biztanleen zati bat atzerrian jaiotakoak dira.

Eskoriatzan, atzerritarren artean Portugaldarrak, Pakistandarrak eta Marrokiarak dira ehuneko handienak dituztenak, baina, badaude beste herrialdekoak ere ehuneko txikiagoan, hala nola, Rumania, Argelia eta Kuba.

Grafiko honetan, 2017an Eskoriatzan bizi ziren atzerritarren ehunekoak ikusi genezake: